#037-4080-541 / VINTAGE WHITE
R$ 5.390,00

(Valor aproximado dos tributos: R$ 2.126,36 / Fonte: IBPT)

#037-4080-572 / SONIC BLUE
R$ 5.390,00

(Valor aproximado dos tributos: R$ 2.126,36 / Fonte: IBPT)

#037-1220-506 / BLACK
R$ 2.890,00

(Valor aproximado dos tributos: R$ 1.140,11 / Fonte: IBPT)

#037-1220-587 / IMPERIAL BLUE
R$ 2.890,00

(Valor aproximado dos tributos: R$ 1.140,11 / Fonte: IBPT)